Ski-Club-Klub-Lyzovanie

Sme lyžiarsky klub založený pre radosť z pohybu a lásky k lyžovaniu. Klub v ktorom sa stretávajú rodičia a nadšenci, ktorí chcú, aby si ich deti osvojili všeobecné pohybové zručnosti a pohybové návyky. Deti vedieme k všestrannosti  bez stereotypu.  Chceme, aby deti vedeli zvládať čo najrozmanitejší terén a užívať si každú sekundu krásy zimnej prírody. Vedeli krásne lyžovať, otáčať sa rýchlo medzi bránami, užiť si hlboký sneh a nestratili sa ani vo funparku.

 

Klub vedú bývalí úspešní športovci – tréneri s dlhoročnými skúsenosťami z vrcholných podujatí. My športom žijeme a radi to naučíme aj Vás a vaše deti. Dôraz sa kladie na to, aby tréning bol v prvom rade zábavou a deti robili šport z vlastnej vôle – presvedčenia.  Využívame  najnovšie poznatky a technológie, ktoré spestrujú ponuku prípravy. Úzko spolupracujeme s Najšport.sk a SkyTechSport, vďaka čomu vieme trénovať kvalitnejšie a efektívnejšie. Vieme  rýchlo a flexibilne reagovať na zmenu počasia a momentálne  aj na podmienky počas pandémie. Sme otvorení získavaniu nových poznatkov, ktoré sme schopní aplikovať pri dosahovaní našich spoločných cieľov.

Snažíme sa vytvárať pre deti a členov klubu čo najlepšie podmienky pre dosahovanie tak čiastkových  ako I dlhodobých cieľov, primeraných ich vekovým a fyzickým možnostiam a schopnostiam. Naším cieľom sú spokojní členovia, ktorí sa budú tešiť na každý spoločný tréning, výjazd i celoživotné priateľstvá.  Našim snom sú úspešní reprezentanti, z ktorých budeme mať radosť my všetci. Deti učíme čestnosti, férovosti, vedieme ich k zodpovednosti, bojovnosti, aby boli cieľavedomé a získali do života len to najlepšie, čo im my ako tréneri a krásny šport, ako je lyžovanie, vie bezpochyby dať.

Deti do našej akadémie prijímame od 4 rokov. Našim najmladším členom „LABkám“ sa vieme venovať podľa individuálnej dohody tak, aby sa vedeli plynule začleniť do lyžiarskej skupiny. Staršie deti delíme štandardne podľa vekových skupín súťažného poriadku zjazdového lyžovania (Superbaby – LABky, Predžiaci – mladší/starší, Žiaci – mladší/starší), ktoré sú rozdelené podľa veku a ich zvládnutých schopností a zručností. Našou snahou je vytvoriť podmienky, aby sme neskôr otvorili našim členom aj skupinu Juniorov, kde by mohli svoje úsilie pretaviť do výsledkov v dospelom veku aj na medzinárodnom poli. A tým motivovať našich najmenších, ako aj nás všetkých k maximálnej spokojnosti. Radi poradíme aj rodičom v prípade, že sa budú chcieť zlepšiť a budú pozitívnou motiváciou pre svoje detičky.

Kondičné tréningy prebiehajú počas školského roka pravidelne 2x do týždňa. Podľa možností a počasia uprednostňujeme tréningy vonku. Tréningy na trenažéri SkyTechSport ski simulátor prebiehajú 2x do týždňa. Na tréningoch je možné sa dohodnúť aj individuálne. Radi pomôžeme aj s výučbou, aby sa deti vedeli rýchlejšie prispôsobiť a zaradiť do svojej vekovej, resp. výkonnostnej skupiny.

V lete prebiehajú kondičné sústredenie – kempy – počas ktorých sa kondične pripravujeme/budujeme kondíciu na nadchádzajúcu sezónu na snehu a pravidelné kondičné tréningy počas školského roka.

Mgr. Dušan Šimo je absolventom FTVŠ v Bratislave, trénerom 4.triedy zjazdového lyžovania. Skúsenosti zbieral postupne v materskom klube ŠK Pegas Remata, JSC Dúbravka, Sporting club Faraya Mzaar, Ski club Victory BA. V sezóne 2006/2007 jazdil Svetový pohár v Ski Crosse. V rokoch 2007-2011 bol úspešným hlavným trénerom slovenskej paralympijskej reprezentácie a členom Výkonného výboru Slovenského paralympijského výboru zodpovedný za zimné športy. Od roku 2003 sa venuje trénovaniu detí a mládeže.

Milujeme zimu a sneh

Fascinujú nás hory

Lyžovanie je krása

Trénujeme efektívne